Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
25.V.2003
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego