Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Nasi strażacy i delegacje z okolicznych jednostek
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego