Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Poczet sztandarowy ze starym sztandarem
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego