Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Wystąpienie ówczesnego wójta gminy Wiesława Szareckiego
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego