Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego