Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Nasz Proboszcz Ks. Zygmunt Rogowski
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego