Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Odznaczenie naszej pani sekretarz Magdy Pietrzak
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego