Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Nasi najstarsi strażacy Leon Michalski i Jerzy Zajączkowski
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego