Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Poświęcenie sztandaru
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego