Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Ta wielka chwila przekazania
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego