Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Obrzęd tzw. przybijania gwożdzi przez fudatorów
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego