Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Gwóżdz przybija ówczesny wójt
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego