Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Kapelan OSP
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego