Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Wikariusz Ks. Czarek
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego