Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Zaprzyjaźniony biznesmen Kazimierz Śmieszny
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego