Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Gospodarz OSP Janusz Michalski
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego