Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego