Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Tym razem gwˇ┐dz przybija obecny prezes
Galeria przygotowana przy wspó│pracy Pana Marka Ró┐yckiego