Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Orkiestra i Mażoretki w tamtym czasie
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego