Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Przemarsz do kościoła na uroczystą mszę
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego