Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Zaprzyjaźnione poczty sztandarowe
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego