Przekazanie nowego sztandaru naszej jednostce
Nasi najstarsi strażacy w asyście sztandaru
Galeria przygotowana przy współpracy Pana Marka Różyckiego