Odpust w naszej parafii                                    10.08.2008
Wspomnienia z uroczystości
Galeria przygotowana przez Natalkę Wajer
Zdjęcia wykonywała Magdalena Pietrzak